top of page
Flying V 指甲銼 by SuckUK

Flying V 指甲銼 by SuckUK

HK$78.00價格
- 工欲善其事 必先利其器!要彈好結他,手指甲都要銼靚靚
- 一邊銼指甲都唔可以唔記得型!
- 無論你喜歡木結他、電結他定係型爆的Flying V,咁有型指甲銼,都一定滿足到喜歡音樂的你